T J Ä N S T E R

Löpande bokföring med månadsvis rapportering.

Utbetalningar för kunds räkning.

Hjälp med myndighetskontakter.

Lönehantering.

Bokslut.

Deklarationer.

Skattedeklarationer.

Skräddarsydda kontorsgöromål efter
   önskemål och överenskommelse.