Det är aldrig för sent att förändra.....

Bokföringen är en viktigt del i ditt företagande och det måste fungera med att ha bra rutiner och noggrannhet.

Nya regler för representation: Ingen avdragsrätt för affärsluncher längre, endast momsavdrag får göras.  

Läs mer på:  www.skatteverket.se


Jag träffas i första hand måndag & onsdag då jag är på plats på kontoret men svarar även torsdag & fredag om jag har möjlighet.